12-11-07

VERSLAG VERGADERING 16.10.2007

Aanwezig : Tine Ampoorter,  Stefaan Breughe, Ilse Commeyne, Annick De Ridder, Heidi Declercq, Pascale Decock, Danny Demeersseman,   Roos Demytternaere, Evelien Demyttenaere Sabine Derthoo,  Griet Dewitte, Marleen Dewulf,  Karl Dorme, Brecht Gheskiere,  Kathrien Gheysen, Jimmy Goossens, Beatrijs Jonniaux, Sophie Schotte,  Joost Vandenbussche,  Els Vandevelde, Séverine Wallaert, Stefaan Wallays

Verontschuldigd : Els Dedeurwaerder, Martien D’Hondt, Christine Obin, Griet Vanacker

 

 1.Verwelkoming nieuwe leden

Welkom aan Ilse Commeene en Pascale De Cock

 2. Goedkeuring vorig verslag

Ok

 3. Goedkeuring financieel verslag

Ok

 4. Evaluaties 4.a Paardjesworp 07/10/2007

Vlot verlopen, gezellige sfeer

 4.b Stand Nicco Mattan

Voorbereiding vlot verlopen, stand en systeem vlot en eenvoudig, koelwagen gemakkelijk, drankkaarten gemakkelijk voor de bedieners; een fles drank of pralines wordt geschonken aan Ramoplast; Leuk werken, genoeg volk om te helpen. Enkel last van ‘wildplassers’.

 4.c Dag van de Leerkracht

Zeer goed, in naam van de leerkracht van harte bedankt ! Iedere leerkracht kreeg een lint met 5 sterren voor een toffe juf-meester en een superleuke klas !

 4.d Verkeersactie aan de schoolpoort

Woe 3 oktober  + VRIJ 5 oktober, op het moment zelf veel succes, mensen parkeren dan ergens anders, meer respons in de ochtend ; voor herhaling vatbaar ! Folder nog eens in het schoolkrantje herhalen; herhaling actie binnen octopus plan

 4.e Deel name avondspel Kasteelstraatfeesten

Het OC heeft deelgenomen en ... eervol verloren

 5. Laatste voorbereidingen kaarting en aperitiefconcert

Zie draaiboek kaarting en aperitiefconcert

Uitnodigingen worden verdeeld om rond te delen bij de echte kaarters van het dorp

Te weinig affiches rond gehangen, misschien groter volgend jaar ?

Fruitpakket : 1 kiwi, 3 mandarijntjes, 4 appels.

Aperitief : 1/ 5 vlierbloesemsiroop 1/5 gin en 3/5 witte wijn, alles moet koel zijn !

 6. Stand van zaken herstellingen speelpleinen

Er is contact opgenomen met touwslagerij, de touwbrug wordt in herfstvakantie hersteld ; boomschors is geleverd door Van Gassen.

 7. Octopusplan

De 2 de stap is bekendmaking naar kinderen, ouders, omgeving. Een brief wordt eerstdaags meegegeven ; affiches worden ook uitgehangen; charter dat de leerlingen moeten ondertekenen; volgende vergadering Octopusplan begin november. Kijk naar www.octoplusplan.be voor meer info.

 

De vraag wordt gesteld waarom er geen hesjes aan de kleuterafdeling gegeven wordt ? Antwoord is dat er destijds de keuze is gemaakt om aan het 1ste leerjaar een hesje gratis te geven, omdat de kleuters begeleid worden om naar de school te gaan. Armband voor het kleuter ? Niet zichtbaar genoeg ? Puntje wordt meegenomen naar de Octopus-vergadering. Hesje dragen van jongsaf is een attitude. Meester / Juf die meegaat met de rij zouden ook een hesje kunnen aandoen? Voorbeeldfunctie. Wie is voorstander om vraag te richten naar de school? Wordt voorgesteld in de werkgroep.

 8. Infoavond "Leren Leren" op donderdag 08/11/07

De Link is gevraagd, Stefaan Breughe informeert nog, eventueel in zaal St-Eloois. Misschien ook voor 5de leerjaar? Te grote groep om samen een avond te geven, komt ook terug in het middelbaar. Vragen aan Fernand, gastspreker, wat hij ervan denkt om volgend jaar het 5de lj te doen. Stefaan verzorgt ook de uitnodigingen.

Stefaan koopt drank aan, OC vereffent dit.

 9. Quizavond vrijdag 29 februari 2008

Filip Gheysen organiseert dit opnieuw, bedankt Filip ! Optie werd genomen in de L!nk door Stefaan. Mooi initiatief ! Werkgroep: Joost Vandenbussche, Annick De Ridder, Filip Gheysen

 10. Varia 10.a Brief van de gemeente, online activiteitenkalender

Vergadering woe 24 oktober in het gemeentehuis, Pascale Decock en Ilse Commeyne om 20 00 uur. Danny Demeersseman stuurt voorstellen door.

 10.b Fruit

We kunnen gratis fruit krijgen via de veiling. School heeft geïnformeerd, voorwaarden zijn gewijzigd!   Per jaar max. 10 kg fruit/leerling, kunnen we dit misschien doortrekken na onze actie? Het fruit moet wel opgehaald worden de woensdagmiddag vanaf 13 u 30 . Wie kan dit ophalen ?  Eerst moet je contact opnemen of er fruit beschikbaar is. In de praktijk zijn dit vooral appelen en peren. Ook de hoeveelheden kunnen niet worden voorspeld, kwaliteit en versheid zijn dezelfde als in de handel. Intekenen? Voor 31 juli, maar nog niet te laat. Dit fruit is overschot. Wie kan dit gaan halen? Vragen aan de gemeente? Mogelijkheden? Woensdagmiddag is een moeilijk moment, praktisch niet haalbaar.

 10.c Kleine wereldreizigers

Voorstelling door Davidsfonds op vrijdag  26 okt,  2,5 euro ingang, kaarten kunnen nog besteld worden.

 10.d Ontslag

Martien D’Hondt verlaat het OC vermits ze geen kandidaat meer is als vakbondsafgevaardigde. Van harte bedankt Martien voor jouw inzet en jouw enthousiasme ! We zullen jou missen !

 10.e  Huwelijk

Sylvie Demonie is getrouwd verleden zaterdag, van harte proficiat !

 10.f Proeven of toetsen na het kermisweekend

Van sommige ouders komt de vraag om geen proeven of toetsen meer te geven na het kermisweekend, bv van Frans, waar ligt de grens ? Leerkracht beslist zelf.

 10.g Veiligheid kinderen op de Paardenkoers

Wat kan OC doen? Is school/OC daar voor verantwoordelijk ? Opvang organiseren? Het is de verantwoordelijkheid van elke ouder, niet van het Oudercomité en /of van de school.

 10.h Kinderkoor Piccolinos Sprookjesconcert 3 & 4/11/2007

Van harte welkom op de optredens van het kinderkoor, in de Link ! “Er was eens...”

13:26 Gepost door de mamas en de papas in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.