08-10-07

VERSLAG VERGADERING 25.09.2007

Aanwezig : Tine Ampoorter,  Stefaan Breughe, Annick De Ridder, Heidi Declercq, Els Dedeurwaerder, Danny Demeersseman,    Griet Dewitte, Marleen Dewulf,  Evelien Demyttenaere,  Jimmy Goossens, Karin Luyckx, Annemie Nuyttens, Sophie Schotte, Griet Vanacker, Joost Vandenbussche,  Els Vandevelde, Séverine Wallaert, Stefaan WallaysVerontschuldigd :  Roos Demyttenaere, Martien D’Hondt, Sabine Derthoo, Katrien Gheysen, Annemie Nuyttens,  Christine Obin, Lies Tanghe

1. Verwelkoming nieuwe leden Griet Dewitte, mama van Lars (K1)
Jimmy Goossens
Evelien Demyttenaere, mama van Lise (K1)
Karine Luyckx, mama van Wouter (K2) en Astrid
 2. Goedkeuring vorig verslag

Sommige dingen ontbraken, konden niet genoteerd worden omdat er te veel rumoer was. Oproep om niet door elkaar te discussiëren tijdens de vergadering, dit is heel storend voor de ‘verslaggever’ . 3. Financieel verslag  

Ok.

 4. Evaluatie startmoment eerste schooldag

Trossen ballonnen werden opgehangen op de beide speelplaatsen en op oversteekpunten, op beide speelplaatsen speelde er ook muziek. 5. Verwerking  enquête Einde juni 2006 werd een enquête voor de ouders uitgedeeld, dit is verplicht door de inspectie. Het Oudercomité verwerkt de enquête in excel. Wie wil dit doen ? Danny Demeersseman, Karl Dorme, Griet Vanacker & Séverine Wallaert. Karl Dorme stuurt de uitnodiging voor de eerste ‘samenkomst’. 6. Kaarting week-end 19-20-21/10/07

Zie draaiboek en verslag werkgroep.

7. Kindertheater 15/12/07 Zie verslag werkgroep.  8. Paardjesworp en Afscheid Nico Mattan

Wie helpt bij de Paardjesworp ? Stefaan Breughe, Heidi Declercq, Sabine Derthoo, Marleen Dewulf, Karl Dorme, Beatrijs Jonniaux, Joost Vandenbussche, Séverine Wallaert, Stefaan Wallaeys.Dranktentje : zie e-mail Karl Dorme 9. Varia  9.a Turngerief

Het turngerief wordt elke schoolvakantie meegegeven met de kinderen om te wassen. Wie het meer wil wassen moet aan zijn kinderen vragen om het turngerief mee naar huis te nemen om te wassen. Wie een extra of een nieuw T-shirt wil, kan dit altijd bestellen.

9.b Herstellingen speelpleinen

Het klimrek op het kleuterspeelplein, de touwbrug en de hangbrug in de Kerkstraat zijn aan herstelling toe.
Kunnen we geen vergoeding vragen voor het speelplein in de Kerkstraat wanneer de zaal Sint-Elooi wordt verhuurd ? De  vraag zal gesteld worden. Bij de bouw van het speelplein werd de vraag ook gesteld en was het antwoord ‘nee’, het argument was dat zij niet om een speelplein gevraagd hadden.
 9.c Start Octopus Stap 3 : bekendmaking aan het publiek.Werkgroep : Stefaan Breughe, Martien Dhondt, Marleen Dewulf, Karl Dorme, Brecht Gheskiere, Juf. Els.Zie ook octopusplan.beIn de Kloosterstraat wordt er opnieuw ‘wild’ geparkeerd, op woensdag 03/10/07 tussen 8.00-8.30 uur wordt er een actie gepland. De chauffeurs worden aangesproken en er worden briefjes rondgedeeld. Er komt op een affiche op het magneetbord.Evelien, Marleen Dewulf, Jimmy Goossens, Karine Luyckx.

9.d Leren Leren
 Deze infoavond met Dhr Fernand Mesam voor de leerlingen en de ouders van het 6de leerjaar gaat door op 08/11/07 in De L!nk.  9.e Website Er wordt een nieuwe website gemaakt, de ‘oude’ website wordt niet meer geactualiseerd.

9.f Fruitproject

Start op dinsdag 09/10/07, tot de kerstvakantie wordt elke dinsdagvoormiddag fruit gegeven aan de kinderen tijdens de speeltijd. Dinsdag is ook de ‘fruitdag’, op die dag mogen geen koeken meegegeven worden, enkel fruit. Verplicht in de onderbouw en bovenbouw, warm aangemoedigd in de Kleuterafdeling.
 9. g Kerstkaartenverkoop

De kerstkaarten zullen dit jaar vroeger meegegeven worden, vermits de school vroeger ingetekend heeft. Het beloningsysteem voor de beste ‘verkoper’/’verkoopster’ onder de leerlingen wordt herbekeken.
 9. h Kasteelstraatfeesten 06/10/07

Uitnodiging om met het Oudercomité deel te nemen aan de avondwedstrijd om 20.00 uur met 5 personen. Het thema dit jaar is ‘sprookjes’. Wie gaat de uitdaging aan ? Danny Demeersseman, Karl Dorme, Jimmy Goossens, Tom Decock (Marleen Dewulf), Stefaan Wallaeys. Reserve speler : Stefaan Breughe.
 9.i Post

Een postkaart uit Durbuy van het 6de leerjaar.

9. j Fata Morgana

Dit berust op een misverstand. Priester Marc heeft tijdens de sloltviering van de schoolmis op eigen iniatief dat de kinderen op 3 manieren sterren konden verdienen : 1/ door stil te zijn 2/ door een tekening te maken 3/ door telkens 2 misdienaars te hebben tijdens de zondagsmis. De school heeft hier niks mee te maken.

23:26 Gepost door de mamas en de papas in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.