10-09-07

VERSLAG VERGADERING 28.08.2007

Aanwezig : Tine Ampoorter,  Stefaan Breughe, Annick De Ridder, Heidi Declercq, Danny Demeersseman,   Sabine Derthoo,  Marleen Dewulf,  Karl Dorme, Brecht Gheskiere,  Kathrien Gheysen, Beatrijs Jonniaux, Christine Obin,  Griet Vanacker, Joost Vandenbussche,  Els Vandevelde, Séverine Wallaert, Stefaan Wallays

Verontschuldigd : Els Dedeurwaerder, Roos Demyttenaere, Martien D’Hondt, Annemie Nuyttens, Sophie Schotte

1. Goedkeuring vorig verslag

Ok. 

 2. Evaluatie  vorig  werkjaar (schooljaar 2006-2007)  

Activiteiten : veel activiteiten en veel nieuwe activiteiten,  met bovendien veel succes.
Verslagen : de verslagen van de vergaderingen moeten wel sneller doorgestuurd worden.
Vergaderingen : systeem met varia-puntjes, die op voorhand doorgegeven worden is een verbetering.

 3. Financieel verslag  

Ok.


4. Voorstel jaarkalender 2007-2008

Zie bijlage van Danny.

5. Schoolkalender  Marleen toont de ‘proefdruk’, het kleur wordt mooi bevonden.   6. Eerste schooldag 03/09/07

Balonnen/vlaggen/muziek
Zondagavond 02/09/07 op de speelplaats van de Kloosterstraat :
18.00 uur : Stefaan Breughe, Danny Demeersseman, Griet Vanacker
19.00 uur : Tine Ampoort, Marleen Dewulf, Els Vandevelde (?), Beatrijs Jonniaux
20.00 uur : Lies Tanghe
Gas + tuutje + ballonnen : Stefaan Breughe
Vlaggen : in de kast in de Kerkstraat
- Rond verkeer wordt niks gedaan op 03/09/07, we wachten op de start van het Octopusplan.
 7. Kaarting en aperitiefconcert Week-end van 19/20/21 oktober in De L!nk
Het wordt opnieuw een fruitkaarting, eventueel aangevuld met bokalen appelmoes.
Stefaan Wallaert introduceert ‘Frank & Hans’, akoestisch duo dat instaat voor cello, gitaar en zang tijdens het aperitiefconcert op zondag 21 oktober en zorgde ook reeds voor een mooie affiche.
Werkgroep : Stefaan Breughe, Griet Vanacker, Stefaan Wallaeys, Séverine Wallaert
Stefaan Breughe concacteert de gemeente om deze ‘happening’ te vermelden in De Ledegemse Gids.
Affiches werden uitgedeeld, worden uitgehangen na de start van het schooljaar. 8. Varia

8.a vacature

Danny Demeersseman deelt mee dat het zijn laatste jaar is als voorzitter.

8.b Samenstelling beheerraad gemeenschapscentrum

We ontvingen een brief van de gemeente, er wordt een beheerraad opgericht voor alle verschillende culturele infrastructuren van de gemeente. Vermits Stefaan Breughe reeds kandidaat is vanuit de school, stelt het OC zich geen kandidaat.

8.c Dorp van de Ronde 2010

De gemeente wil zich kandidaat stellen voor Dorp van de Ronde 2010, dit gaat door op 4 april 2007 tijdens de doortocht van de Ronde van Vlaanderen.
We kregen een brief van de gemeente om een ‘intentieverklaring’ te ondertekenen, daarmee geven we ons akkoord om te het initiatief te steunen, wat we ook doen.

8.d Paardekoers 2007

Vraag van het paardekoerscomité om opnieuw de paardjesworp te willen doen na de paardekoerswijding op zondag 07/10/07. Ja ! Wie ? Stefaan Breughe, Karl Dorme, Beatrijs Jonniaux en Joost Vandenbussche.
Vanaf 14.30 uur is er koers, een volledig afgesloten parkoers, als afscheid van Nico Mattan.
 Van het comité van de paardekoers mogen wij een tentje zetten en drank/eten verkopen. Wie kan helpen vanaf 14.30 uur ? Tine Ampoorter, Stefaan Breughe, Heidi Declercq, Marleen Dewulf, Sabine Derthoo, Séverine Wallaert, Stefaan Wallaeys, Griet Vanacker

23:35 Gepost door de mamas en de papas in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.