07-01-07

VERSLAG VERGADERING 12 DECEMBER 2006

Verslag Vergadering 12/12/06 – Kloosterstraat 1 – SEW

 

Aanwezig : Stefaan Breughe, Danny Demeersseman,  Marleen Dewulf, Martien D’Hondt, Karl Dorme, Brecht Gheskiere, Katrien Gheysen, Annemie Nuyttens, Christine Obin, Lies Tanghe, Greet Vanacker, Joost Vandenbussche, Els Vandevelde, Séverine Wallaert, Stefaan Wallays, Heidi Declercq, Tine Ampoorter, Els Dedeurwaerder

Verontschuldigd :  Roos Demyttenaere, ,Annemie Nuyttens Beatrijs Jonniaux,  ,   Annick De Ridder, Sabine Derthoo

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

 

Ok.

 

2. Goedkeuring financieel verslag

 

Ok, nog geen volledige afrekening tu’tu, ziet er positief uit

 

3. Info andere vergaderingen

 

3.a. Jeugdraad

 

Er is opnieuw, tijdens de kerstvakantie, de activiteit Kerstbus "vol dromen" voor de kleuter. De briefjes zijn ondertussen meegegeven met de kleuters.

 

4. Evaluatie tu’tu

 

Zeer goed, de zaal zo goed als uitverkocht. Voor herhaling vatbaar, om de 2jaar?

Veel positieve reacties van de mensen: eindelijk eens cultuur voor kinderen en het gezin. Afrekening volgt nog. Wel veel werk voor een korte voorstelling, bij deze dank aan de helpers.

 

5. Evaluatie ‘Leren leren’ 6de lj

 

Een talrijke opkomst waarbij de meeste kinderen mee waren.

3de jaar op rij, volgend jaar gaan we dit  terug organiseren.

De Foyer + café van de link geven wel een betere en verzorgde indruk dan zaal St. Elooi.

 

5. b Info avond rond pesten

 

Pat Patvoort vraagt 340€ + vervoerskosten, dit is nogal duur eventueel met andere verenigingen zo’n avond organiseren ( gezinsbond, scholengemeenschap)

Er wordt naar een andere spreker gezocht periode voorjaar 2007 via CLB, kind& gezin, …

 

6. Sinterklaas

          
Traditie blijft cadeautjes per klas +/- 50€, sponsered by OC

Opmerking: Mag er nog gekregen speelgoed meegegeven worden naar de klas?

De bedoeling hiervan is dat de kinderen leren kijken en delen van het speelgoed, dit hoeft geen nieuw speelgoed te zijn.

Volgend jaar brief aanpassen met een duidelijke omschrijving wat de bedoeling ervan is.

 

Agendapunt voor volgend jaar november: Sinterklaas

 

7.Ghühweinstand +opening PC-klas

 

Van Gassen brengt  metalen staander s’morgens op 20dec en wordt terug opgehaald op 21 dec. 06

Marleen Dewulf hoofdverantwoordelijke

Reclame maken om losse medewerkers te werven!

Opening PC-klas

 

8. Jeneverbar

 

26/12/06

 Helpers: 15u Stefaan B.,Katrien G., Marleen D.

Van 17u tot 20u: Griet V., Katrien, Marleen, Karl D.

Graag een beetje licht voorzien: 3pikkel van school

Nieuw: Popcorn

Prijzen: Jenever: 1,5€ Chocomelk: 1€

Hasseltse koffie: 2,5€

 

9. Nieuwjaarsreceptie        

 

8/1/2007

Terug in de Foyer.

Uittredende leden uitnodigen, ontwerp uitnodiging: Danny

OC voorziet de drank: wijn, fruitsap, water + nootjes?

School voorziet hapjes

Partytafels, eventueel enkele barkrukken uit het café.

Marleen en Katrien zetten de zaal klaar om 13u15

Opkuisman/ vrouw(en) gezocht.

 

 

10. Varia

 

10.a Uitnodiging verjaardagsfeestjes
 Vanaf heden wordt het afgeraden om uitnodigingen op school uit te delen, daar er kinderen zijn die nooit uitgenodigd worden met een grote teleurstelling tot gevolg. Nu is de mededeling verschenen in de schoolkrant, vanaf september wordt het verboden en opgenomen in het schoolreglement.

Nakijken of het mogelijk is om in het begin van het schooljaar een adreslijst mee te geven van de klasgenootjes (schending v.d. privacy?)

 

10.b Didl, wisselkaarten

 

Van thuis uit mag er geen speelgoed meer meegegeven worden door overdreven en uit de hand lopende rages.

Alternatief: met de opbrengst van de kerstkaartenverkoop aankopen van speelplaatskoffers.

 

10.c Jeneverbar

 

Er worden nog briefjes meegeven

 

10.d Verkeersacties: verkeerspoppen met hesje

 

Uitstel tot volgende vergadering.

 

10.e Leerstof examens

 

Sommige ouders hadden de opmerking dat de leerlingen wat laat voor de examens grote pakken leerstof  mee naar huis kregen. De vraag kwam hierbij om dit gegeven even te bespreken met het team van de leerkrachten.

 

Hierbij kwam een discussie op gang welke punten al dan niet op het oudercomité kunnen aangebracht worden. Hieronder een kort verslag van de discussie;

Heel strikt individuele problemen worden best niet besproken op de vergadering van het oudercomité.

Gaat het daarentegen over zaken waar meerdere ouders meezitten dan kan het wel.

Het oudercomité wil zeker de brugfunctie tussen ouders en school bewaren.

Het is niet voor iedereen evident om bepaalde problemen aan te kaarten bij de leerkrachten of de directie.

Als oudercomité vinden wij het daarom onze taak om dergelijke punten op de agenda te plaatsen. Zo helpen wij daadwerkelijk de kloof tussen school en ouders te verkleinen.

 

10.f Speelplein

 

Na de evaluatie blijkt dat er nog heel wat herstellingswerken nodig zijn, bekijken wanneer ( 10 februari en 3 maart 2007) en vrijwilligers ronselen.

Voorlopige helpers: Martien, Lies, Marleen, Karl, Stefaan, Brecht, Katrien, Els en Tine. Bart Desmet verwittigen

Offerte vragen voor de werken aan Speel’o’teek

Lijst aanleggen voor sporadische helpers: op die lijst plaatsen vb Wie wil lid worden OC? ; Wie wil er helpen met: Feesten, kaarting, schoolfeest?

 

10.g Financiëring oudercomité

 

Wanneer het oudercomité financiële steun verleent aan de school ziet ze dit liefst gebeuren via allerlei projecten. (vb computerklas, speelpleinen, platforms in de kleuterklas, acties rond Sinterklaas, fruitproject, enz….. )

 

 

Volgende vergadering : dinsdag  23 /01/07 om 20 u stipt ! Wie niet aanwezig kan zijn, gelieve zicht aub te verontschuldigen met een telefoontje naar Danny, Joost of Annick !

14:01 Gepost door de mamas en de papas in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.